Cenvi Mèdic > Psicologia > Mètodes, diagnòstics i tractaments

Mètodes, diagnòstics i tractaments

Per a diagnosticar un trastorn mental, el psicòleg ha de realitzar una avaluació psicològica del pacient, procés mitjançant el qual el professional extreu conclusions respecte als problemes d’una persona, la seva intel·ligència, el seu rendiment, els seus trets de personalitat, etc…

Per a realitzar l’avaluació psicològica s’utilitzen les següents eines: entrevista, test psicomètrics, registres i observacions.
Entrevista: es recopila informació del pacient i de diferents aspectes de la seva vida, analitzant d’una banda les dades pròpies de l’entrevista i per un altre el comportament no verbal que mostra aquesta persona

Un test psicològic és un instrument objectiu que té per objecte mesurar o avaluar una característica psicològica específica, o els trets generals de la personalitat d’un individu.

Registres i observacions: Els registres són les eines que empra l’especialista per a recopilar la informació. Són sistemàtics i ajuden a determinar la freqüència i intensitat de les conductes alterades que es volen analitzar.

Quins són els tractaments?
El tractament i la seva durada dependrà del trastorn psicològic que es pateixi i de la gravetat d’aquest.
Els tractaments psicològics poden ser de diferents branques: cognitius, conductuals, psicoanalista, sistèmics, humanistes, teràpia Gestalt, teràpia EMDR entre altres. En la clínica Cenvi treballem des de la teràpia cognitiva conductual (TCC). La TCC és un tractament psicològic a curt termini que ajuda a modificar els pensaments, sentiments i comportaments negatius. És una combinació de teràpia cognitiva (que estimula els processos de pensament) i de teràpia conductual (que es concentra en la conducta que respon a aquests pensaments).