Cenvi Mèdic > Psicologia > Malalties freqüents

Malalties freqüents

Què són els trastorns psicològics?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) els trastorns mentals es caracteritzen per una combinació d’alteracions del pensament, la percepció, les emocions, la conducta i les relacions amb els altres.

D’altra banda el Manual de Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5) els defineix com “una síndrome caracteritzada per l’alteració clínicament significativa de l’estat cognitiu, la regulació emocional o el comportament d’un individu, que reflecteix una disfunció dels processos psicològics, biològics o del desenvolupament que subjeuen en la seva funció mental. Habitualment els trastorns mentals van associats a un estrès significatiu o una discapacitat, ja sigui social, laboral o d’altres activitats importants”.

Hi ha una gran varietat de trastorns mentals, cadascun d’ells amb manifestacions diferents. A continuació presentem alguns dels més freqüents:

Depressió

La depressió és una malaltia mental greu i comuna. Segons l’OMS afecta a més de 264 milions de persones a tot el món, amb major prevalença en les dones que en els homes.

La persona amb depressió pot experimentar els següents símptomes: tristesa, pèrdua d’interès (apatia) i de la capacitat de gaudir (anhedònia), baixa autoestima, sentiments de culpa, trastorns del somni i/o de la gana, cansament i falta de concentració, dolors físics, pèrdua d’esperança i fins i tot pensaments i idees suïcides entre altres.

Ansietat

Els afectats que pateixen ansietat experimenten temor, inquietud, preocupació i por molt intensa davant situacions quotidianes.

Els símptomes més freqüents de l’ansietat són els següents: nerviosisme, agitació, tensió, augment del ritme cardíac, sensació de perill imminent, hiperventilació, pressió en el pit, tremolors, sudoració, problemes gastrointestinals, cansament, dificultats a l’hora de controlar les preocupacions etc.

Les fòbies s’engloben dins dels trastorns d’ansietat i es caracteritzen per l’experimentació de por o ansietat que és provocada per un objecte o situació específica, per exemple, fòbia a la sang, a les injeccions, als espais oberts, als espais tancats, a les altures, a volar…

Trastorns de l’alimentació

Són trastorns psicològics greus que comporten alteracions de la conducta alimentària. Els afectats presenten una forta preocupació en relació a l’alimentació, al pes i la imatge corporal entre altres. La persona amb TCA pot arribar a experimentar malalties físiques greus.

Són especialment comuns en dones i encara que poden aparèixer en qualsevol moment de la vida són més freqüents durant l’adolescència.

Els dos trastorns més coneguts són: l’anorèxia on la persona afectada restringeix la ingesta d’aliments i es percep de manera distorsionada i la bulímia on la persona realitza episodis d’afartaments per a després realitzar conductes compensatòries (exemple: vòmit, exercici en excés, laxants etc…)

Trastorn Obsessiu Compulsiu

El Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) és una malaltia mental en la qual els afectats tenen una sèrie d’obsessions que els fan dur a terme comportaments compulsius i repetitius. El no poder evitar les obsessions genera ansietat i estrès.

Hi ha moltes formes diferents de TOC: necessitat de comprovar que s’ha realitzat una acció (exemple tancar la porta de casa o el gas), estrès quan els objectes no estan alineats, por de contaminar-se per objectes que hagin tocat els altres etc…

Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament de caràcter neurobiològic originat en la infància i que afecta al llarg de la vida, que es caracteritza per la presència de tres símptomes principals: dèficit d’atenció, impulsivitat i/o hiperactivitat.

 

Trastorns de la personalitat

Un trastorn de personalitat és un tipus de trastorn psicològic en el qual la persona afectada té un patró de pensament i comportament que es desvia notablement de l’esperable socialment. Aquest patró inestable pot afectar la cognició, l’afectivitat, el funcionament interpersonal i/o el control dels impulsos.