Cenvi Mèdic > sabiasque > L’AL·LÈRGIA POT AFECTAR AL RENDIMENT ESCOLAR?
  03 Febrer 2022, Dijous

L’AL·LÈRGIA POT AFECTAR AL RENDIMENT ESCOLAR?

Alguns problemes causats per l’al·lèrgia respiratòria solen ser la causa més habitual d’absentisme escolar, cosa que fa que el nen es perdi classes. En cas d’usar antihistamínics en el tractament, pot provocar somnolència i repercutir en el seguiment de les explicacions. Els problemes d’al·lèrgia han de ser abordats a l’aula perquè els companys del nen amb al·lèrgia estiguin sensibilitzats i sàpiguen com reaccionar en una possible reacció al·lèrgica greu o bé que els símptomes aparatosos no siguin causa de burla.